Medborgarförslag

Jag och Elin har tillsammans med några grannar beslutat oss för att lämna in ett medborgarförslag till Ovanåkers kommun rörande den trafiksituation som råder längst vår gata i centrala Edsbyn. detta kan du bl.a. läsa om i dagens Ljusan. Såhär lyder vårt förslag:

”I början av januari i år kunde man läsa ett flertal artiklar i tidningen Ljusnan om buskörningen i Edsbyn, vilket blivit ett stort problem både nattetid och dagtid. Man kunde där också läsa om att detta skulle bli en fråga för politiken. Sedan försvann dock denna fråga i den politiska debatten gällande skolans framtid i Ovanåkers kommun. Problemet kvarstår dock och buskörningen har snarare ökat ytterligare sedan i januari månad. Vi är därför flera boende i centrala Edsbyn som tycker att kommunen måste agera och göra någonting åt denna problematik, innan det händer en allvarlig olycka. Därför lämnar vi nu följande medborgarförslag.

Förslaget är att uppföra hastighetsdämpande åtgärder/farthinder längst Västergatan i Edsbyn, förslagsvis någon form av sidoförskjutningar eller avsmalningar alternativt upphöjningar/vägbulor, i kombination med en hastighetssänkning till 30 km/h. Detta för att skapa en tryggare miljö för boende vid Västergatan samt anslutande vägar, Tvärgatan, Stallgatan och Apoteksgatan.

Idag trafikeras Västergatan på ett sätt som gör det otryggt för de boende i området, speciellt barnfamiljerna. Som vi ser det används Västergatan idag som genomfartsväg av många i stället för Långgatan, och många kör märkbart över fastställd hastighetsbegränsning. Detta är inte enbart ett problem under kvällar och nätter utan även under dagtid, även om problemet eskalerar under kvällar framförallt i samband med helger då farterna är oacceptabelt och otäckt höga. Vidare trafikeras Västergatan av mycket tung trafik, bl.a. varuleveranser till ICA och Konsum samt postleveranser. Även denna tunga trafik kör ofta märkbart över fastställd hastighetsbegränsning.

Vi är många som är bosatta efter Västergatan, många har barn och barnbarn som leker och cyklar i området, det bor också många äldre efter vägen som ser och hör dåligt och har begränsad rörelseförmåga. Vägen används också av många barn och ungdomar för att transportera sig till och från skolan och det finns en förskola i närområdet.

Undertecknade upplever att trafikmängden är betydande, medelhastigheten märkbart överstiger fastställda hastighetsbegränsningar och att det finns riskfyllda interaktionspunkter mellan motorfordonstrafik och oskyddade gång och cykeltrafikanter, framförallt barn och ungdomar. Vi anser med utgångspunkt i detta att trafiksäkerheten och tryggheten för boende i området kan ökas genom utplacering av fysiska trafikhinder i vägbanan, detta i kombination med en hastighetsbegränsning till 30 km/h.

Som vi ser det inbjuder dagens raka och förhållandevis breda sträckning och planering av Västergatan, utan någon form av farthinder eller dylikt, till höga hastigheter och buskörning. Vi anser att en sidoförskjutning skulle kunna vara en tänkbar lösning att minska problematiken eftersom den verkar hastighetsdämpande då fordonen inte kan köra rakt fram på vägen och därmed få upp hastigheten. Med tanke på att det idag inte finns någon busslinje som trafikerar Västergatan ser vi inte heller några hinder för en sådan lösning som vi föreslår. Vi inser dock att det fortfarande finns en risk för att det blir accelerationssträckor mellan de föreslagna farthindren, men vi tror att trafiken och buskörningen skulle minska samt att de korsningar som finns skulle bli säkrare. Ett sätt att minska möjligheten till accelerationssträckor skulle annars kunna vara att avsmalningar och sidoförskjutningar etappvis uppförs längst Västergatan.

Syftet med de föreslagna åtgärderna är enligt undertecknade att åstadkomma en lugnare, tryggare och säkrare trafikmiljö i anslutning till Västergatan och i korsningspunkterna med anslutande gator samt inne i omkringliggande bostadsområden.

Självklart inser vi att bilar måste få trafikera Västergatan, och vi som har köpt hus här var givetvis medvetna om att det skulle förekomma relativt mycket genomfartstrafik. Men vanlig trafik är en sak, den buskörning som idag förekommer är en helt annan sak. Varvande motorer och däckskrik sent på kvällar och ibland hela nätter gör att vi som är boende längst Västergatan med omnejd, framförallt barnen, har svårt att sova på nätterna.

Förutom det genererar buskörningen efter Västergatan en rädsla och oro för våra barn samt för andra barn och ungdomar som rör sig i området. Den innebär ett problem och bidrar till att skapa en otrygg och osäker boendemiljö, och det hoppas vi att kommunen har förståelse för och aktivt vill motverka – innan det händer en allvarlig olycka.”

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s